ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΕΠΕ

ΣΦΑΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ

ΘΗΒΑ

| Ισολογισμός 2014 |